Get Adobe Flash player

szkola_staniewice@onet.pl

Główna Działalność drużyny

Działalność drużyny

Od marca 2009 roku działa w naszej szkole 8 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Gryf”. Początkowo należało do niej 9 harcerzy i 12 zuchów, obecnie drużyna liczy 13 członków: 7 harcerzy i 6 zuchów, są to uczniowie klas od 2 do 6.
Drużynową jest dh. phm. Emilia Foryś, z drużyną współpracuje  dh. Mirosława Mrowińska.
Na zbiórkach druhny i druhowie poznają  historię skautingu, symbolikę i tradycje harcerskie, uczą się piosenek, pląsów zuchowych i harcerskich, wykonują ciekawe prace plastyczne. Doskonalą  swoją wiedzę i umiejętności w zakresie technik harcerskich oraz uczą się planowania i organizacji pracy w szóstce, zastępie, drużynie.  Zdobywają stopnie i sprawności harcerskie oraz gwiazdki i sprawności zuchowe.  Poznają historię Polski, tradycje narodowe oraz sylwetki wielkich Polaków. Kultywują tradycje i zwyczaje  ludowe i świąteczne. Propagują w środowisku aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz postawy proekologiczne.