Get Adobe Flash player

szkola_staniewice@onet.pl

Główna Dziękujemy

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie

i zaszczycili nas swą obecnością podczas obchodów Jubileuszu Budynku Szkoły Podstawowej w Staniewicach

Obecność Państwa uświetniła naszą uroczystość i stała się wyrazem uznania dla Wszystkich,

którzy zostawili w Naszej Szkole część swojego życia.

Mamy nadzieję, że spotkanie po latach, było okazją do wzruszających wspomnień.

Życzymy Państwu, aby ta niepowtarzalna atmosfera przetrwała we wspomnieniach do następnego jubileuszu.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie

Szkoły Podstawowej w Staniewicach


Uroczystość Jubileuszu 50-lecia budynku Szkoły Podstawowej już za nami! Rzesza ludzi, poświęcając mnóstwo czasu i energii, pracowała nad jego organizacją. Chcieliśmy godnie uczcić nasze święto, oraz serdecznie przyjąć wszystkich absolwentów i gości. Dzisiaj mogę powiedzieć z całą stanowczością i wielką satysfakcją, że uroczystości jubileuszowe zakończyły się sukcesem. Świadczą o tym opinie zaproszonych gości, a przede wszystkim naszych absolwentów.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy aktywnie pracowali nad organizacją tej uroczystości. Serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom, nauczycielom i pracownikom szkoły za to, że aktywnie pracowali nad wydzielonymi zadaniami związanymi  bezpośrednio z Jubileuszem.

Serdecznie dziękuję Władzom Gminy Postomino za ogromne wsparcie, dzięki któremu możliwe było przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynku szkoły.

Wyrazy uznania kieruję do absolwentów, rodziców, uczniów, strażaków i wszystkich naszych przyjaciół, którzy pomagali nam podczas strojenia sali balowej, przygotowania sceny na jubileusz, przygotowania poczęstunku, pieczenia ciast, drukowania okolicznościowych broszur oraz innych zadań, bez których nie mógłby odbyć się Jubileusz.

Dziękuję wszystkim, których praca przyczyniła się powstania tej uroczystości.

Nasi Sponsorzy:

1. Stefan Kwiatkowski Ośrodek Wczasowo Rehabilitacyjny „Arka” w Jarosławcu

2. Ewelina i Stefan Kwiatkowscy- Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Barka” w Jarosławcu

3. Sylwia i Igor Kwiatkowscy -Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Rafa” w Jarosławcu

4. Danuta i Piotr Żuchowscy – Pensjonat „Strażnica” w Jarosławcu

5. Anna i Wojciech Gajewscy- Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Marysieńka” w Jarosławcu

6. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Postominie

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach

8. Bank Spółdzielczy w Sławnie

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Postominie

10.  Gabriela i Adam Pruske Sklep Spożywczy ABC w Staniewicach

11.  Centrum Kultury i Sportu w Postominie

12.  Anna i Tomasz Cieplik Restauracja Morska w Sławnie

13.  Bartłomiej Paprocki- Gospodarstwo Ogrodnicze w Staniewicach

14.  Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Staniewicach

15.  Jolanta Jeziorska - Klimek Leszek Klimek – Kambium Szkółka Krzewów Ozdobnych w Kobylnicy k/ Słupska

16.  ALEXMILCH  Klemenz  Sylwia

17.  Adam Wiatrowski PPHU DAF

18.  Zygmunt Siedlecki - Gothar Towarzystwo Ubezpieczeń

19.  Paweł Stolz - Fotomak Słupsk

20.  Zofia i Bogdan Szlawscy

21.  Kazimierz Foryś

22.  Jadwiga Sekulska

Z wyrazami szacunku

W  imieniu Komitetu Organizacyjnego

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Staniewicach     Przewodnicząca Rady Rodziców       Radna Gminy Postomino

Bogumiła Roman-Struś                                    Teresa Wal                                    Emilia Foryś