Menu

liczba odwiedzin: 784902

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA 3-4 LATKÓW

7.45  – 8.15

Przygotowanie się do zajęć. Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Gry planszowe.

8.15  – 8.35

Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.35  – 8.50

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne. Promowanie nawyków prozdrowotnych.

8.50  – 9.30

Śniadanie – kształtowanie nawyku samodzielnego jedzenia. Czynności higieniczne.

9.30 –10.00

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy ruchowe, tematyczne organizowane przez nauczyciela.

10.00  – 10.45

Zabawy dowolne bądź zorganizowane według zainteresowań dzieci, nauka współżycia w grupie oraz wprowadzanie zasady zgodnej i wspólnej zabawy. Zabawy ruchowe, artykulacyjne, ortofoniczne, słuchowe.

10.45 – 11.20

Czynności higieniczne przed posiłkiem; obiad.

11.20  – 11.35

Przygotowanie do odpoczynku – czynności samoobsługowe.

11.35  – 11.55

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.

11.55  – 12.45

Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe w ogrodzie. Swobodne lub zorganizowane zabawy w sali lub w terenie w zależności od pory roku. Rozchodzenie się dzieci

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA GRUPA 5-6 LATKÓW

 

7.45 – 8.15

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci. Ćwiczenia graficzne, gry i zabawy stolikowe.

8.15 – 8.30

Zestaw ćwiczeń porannych. Zabawy ruchowe, integracyjne. Zabawy w kole, ze śpiewem.

8.30 – 8.45

Przygotowanie do śniadania. Czynności  porządkowo- higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.45 – 9.00

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9.00 – 9.20

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience, kształtowanie nawyku mycia zębów.

9.20 – 10.20

Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.20 – 10.45

Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

10.45 – 11.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

11.00 – 11.20

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie sie przy stole.

11.20 - 11.40

Czynności higieniczne, mycie zębów.

11.40 - 12.10

Relaks, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej i poważnej.

12.10 – 13.00

Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery.

 

7.45 – 8.15 poniedziałek - religia; wtorek - j. angielski

10.45 – 11.15 środa - religia; czwartek – j. angielski

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Staniewicach
    Staniewice 61
    76-113 Postomino
  • 598108623

Galeria zdjęć