Get Adobe Flash player

szkola_staniewice@onet.pl

Główna Z Małej Szkoły w Wielki Świat

 

 

 


W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
SZKOŁA PODSTAWOWA W STANIEWIACH
ROZPOCZĘŁA REALIZACJĘ PROJEKTU
„Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT”

 

 

Bezpośrednim beneficjentem projektu są uczniowie klas I–VI małych wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi, samorządy gminne i inne podmioty. Pośrednio adresatem działań w projekcie są również dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie.

Projekt obejmuje dziewięć województw:

  • mazowieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie (region centralny)
  • zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie (region zachodni)

W projekcie bierze udział po 12-13 Małych Szkół z każdego z dziewięciu województw, w tym 36 szkół większych (od 71 do 110 uczniów) i 74 szkoły mniejsze (do 70 uczniów).

Cel ogólny projektu:

Wsparcie uczniów Małych Szkół (klasy I-VI) z w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:

  • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych;
  • kompetencji społecznych i obywatelskich;
  • umiejętności uczenia się.

Finansowanie

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4, zwyciężył w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości".

Zapraszam wszystkich w imieniu zespołu realizującego do zapoznania sie z treścią listu.

Oficjalna strona projektu www.malaszkola.pl