Get Adobe Flash player

szkola_staniewice@onet.pl

Główna Innowacje w edukacji

Innowacje w edukacji

 • WF z klasą- program zachęcający uczniów do aktywnego udziału w życiu sportowym

Koordynator szkolny: Bogumiła Roman-Struś

Szczegóły tutaj: http://www.ceo.org.pl/pl/wf oraz tutaj:
http://blogiceo.nq.pl/staniewice
http://blogiceo.nq.pl/szkolawstaniewicach

 • Umiem pływać - program upowszechniania nauki pływania w klasie III

Koordynator szkolny: Janina Adamiak

Szczegóły tutaj: http://www.msport.gov.pl/article/projekt-powszechnej-nauki-plywania-umiem-plywac-1

 • Czwartki Lekkoatletyczne - promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.

Koordynator szkolny: Bogumiła Roman-Struś

Szczegóły tutaj: http://www.czwartki.pl

 • Mały Mistrz - dostosowanie zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej, monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów, zintegrowanie zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Koordynator szkolny: Bogumiła Roman-Struś, Janina Perełka

Szczegóły tutaj: http://www.malymistrz.pl

 • Internetowy Teatr TVP dla szkół – nowatorska telewizyjna inicjatywa wykorzystująca nowoczesną technologię jako sposób dotarcia ze sztuką wysokich lotów do masowej młodej widowni.

Koordynator szkolny: Dagmara Herman

Szczegóły tutaj: http://iteatr.tvp.pl

 • Młodzi i Media - podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media, kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji, kształtowanie własnego światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, podejmowanie twórczych i obywatelskich działań.

Koordynator szkolny: Magdalena Worpaj-Stępień

Szczegóły tutaj: http://blogiceo.nq.pl/szkolastaniewiceprofilaktyka

 • Czyste powietrze wokół nas - zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed dymem.

Koordynator szkolny: Magdalena Worpaj-Stępień

Szczegóły tutaj: http://wsse.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=226

 • Trzymaj Formę - edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci.

Koordynator szkolny: Magdalena Worpaj-Stępień

Szczegóły tutaj: http://www.trzymajforme.pl/index/?id=b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5

 • Zachowaj Trzeźwy Umysł - promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Koordynator szkolny: Magdalena Worpaj-Stępień

Szczegóły tutaj http://www.trzezwyumysl.pl

 • Klub Bezpiecznego Puchatka - profilaktyka zasad bezpieczeństwa jakie obowiązują w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole

Koordynator szkolny: Magdalena Worpaj-Stępień

Szczegóły tutaj http://www.bezpiecznypuchatek.pl

 • Owoce i warzywa w szkole - trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania.

Koordynator szkolny: Magdalena Worpaj-Stępień

Szczegóły tutaj: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=374&Itemid=75

 • Mam kota na punkcie mleka zachęcenie dzieci do picia mleka poprzez zabawę i szereg aktywności, takich jak: konkursy, programy edukacyjne, współpraca z mediami.

Koordynator szkolny: Magdalena Worpaj-Stępień

Szczegóły tutaj: http://www.mamkotanapunkciemleka.pl

 • Meko w szkole -zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

Koordynator szkolny: Magdalena Worpaj-Stępień

Szczegóły tutaj: http://www.arr.gov.pl/index.php/mleko-w-szkole